Kurz vodní turistiky se zaměřením na krizové situace a první pomoc

P1090215 2

Kurz vodní turistiky (dříve kurz instruktorů školní vodní turistiky) se stal tradiční a vyhledávanou akcí nejen učitelů, ale i veřejnosti. Pětidenní náročný program „na vodě i ve vodě“ prověří Vaše vodácké dovednosti i zkušenosti. Je určen jak pro začátečníky, kteří mohou získat nové zkušenosti, tak pro pokročilé, kteří zde mají možnost konfrontovat své dovednosti se zkušenými instruktory. 

V bloku zaměřeném na záchranu, sebezáchranu a první pomoc, budeme využívat principů zážitkové pedagogiky. V průběhu kurzu budete procházet různými modelovými situacemi, kterým byste mohli být v rámci vodní turistiky vystaveni. Tyto modelové situace povede lektor ZDrSEMu, který má s touto problematikou dlouholeté zkušenosti.

V průběhu kurzu Vás budeme natáčet na kameru kvůli následné videoanalýze Vašich výkonů. Tato videa budou pro zájemce po skončení kurzu k dispozici.

Pro lepší představu o kurzu se podívejte na krátké informativní video.

MŠMT ČR udělilo dne 10. 4. 2018 Inge-Outdoor v souladu s § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogockých pracovnících akreditaci k provádění vzdělávacích programů "Kurz vodní turistiky".

Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky do obtížnosti WW II. včetně, je určen pro:

- učitele, vychovatele, speciální pedagogy, pedagogy volného času, asistenty pedagogů, trenéry, vedoucí pedagogické pracovníky- vodáky, kteří chtějí vykonávat funkci instruktora, vedoucího na vodáckých kurzech a dalších vodáckých akcí pořádaných školami a školskými zařízeními - začátečníky, pokročilé i zkušené vodáky, kteří se chtějí naučit jezdit na vodě a dozvědět se něco nového

Výstup:

účastník kurzu obdrží po splnění všech podmínek včetně praktické a teoretické zkoušky osvědčení o zkoušce z akreditovaného vzdělávacího programu „kurz vodní turistiky“Kurz je akreditovaný MŠMT, hodinová dotace je 40 h, pedagogové mohou využít fondu na vzdělávání v systému DVPP. Pro pedagogické pracovníky je osvědčení s neomezenou platností, pro nepedagogické pracovníky je doba platnosti omezena na max. 5 let. Po absolvování prolongačního dvoudenního semináře, bude platnost osvědčení opět prodloužena.

Pro ty, kteří chtějí získat živnostenský list v předmětu podnikání: tělovýchovné a sportovní činnosti v oblasti vodní turistiky je nutné absolvovat i další části školení, aby celková hodinová dotace dosáhla 150 h. Více informací zde. Tyto kurzy probíhají na tocích s vyšší obtížností do WW III. Zde se zaměřujeme na praktické vedení kurzů, organizaci plavby i taktiku jízdy. 

Termíny

 • 27. 4. -  1. 5.  2019
 • 28. 8. – 1. 9. 2019

Místo konání

Kemp Vltavan – Český Krumlov, Nové Spolí

Začátek kurzu: 27. 4. v 8,30 h

Ukončení kurzu: 1. 5. ve 12h

Finanční náklady

Cena kurzu:

3200,- Kč

500,- Kč za osvědčení o úspěšném absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Platba hotově na místě nebo převodem, případné faktury budou vystaveny na konci kurzu

Cena zahrnuje:

 • zapůjčení vodáckého materiálu na 5 dní (kánoe, kajaky, rafty, pádla, vesty, helmy)
 • vodácké lektory 
 • lektora ZDRSEM a přípravu modelových situací
 • 5denní program na vodě a teoretické přednášky v prostorách Ingetour
 • převoz lodí podél řeky
 • ubytování v ubytovně v kempu Vltavan (4 noci)

Cena nezahrnuje:stránky

 • stravování (pro zájemce zajištěno v restauraci v kempu)

Doporučené vybavení

 • Neopren
 • neopren. boty
 • vodácká (šusťáková) bunda i kalhoty
 • funkční prádlo
 • chrániče kolenou (v kánoích se klečí)

Přihlášky

Využijte kontaktní formulář - viz níže.

Po přihlášení Vám zašleme podrobnější propozice a informace o školení.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. číslech 732 285 869, 608 855 868 a  na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program

1. Základní výcvik a metodika jízdy na kánoi na klidné a proudící vodě

Výcviku na kánoi věnujeme největší pozornost, začínáme pádlovací technikou na klidné vodě, otáčení lodě na místě, řízení lodě, vjezd z tišiny do proudu a z proudu do tišiny, traverz apod., závěrečná praktická zkouška je právě na kánoi. Kromě metodické řady se však seznámíte s cvičením na zvýšení stability lodě, vyzkoušíte si hry pro zpestření výcviku na klidné vodě.

2. Základní výcvik na kajaku a raftu

Základní výcvik na kajaku je věnován spíše seznámení se s tímto plavidlem, pro zájemce je však připraven další zdokonalovací program, příp. výcvik eskymáckých obratů. Výcvik na raftu slouží také především k seznámení s tímto plavidlem, způsobem řízení, jeho výhodami a nevýhodami pro školní kurzy. V rámci raftingu nás čeká také noční průjezd centrem Českého Krumlova.

3. Bezpečnost a problematika sjíždění jezů

Jezům je věnována značná pozornost, protože se s nimi na našich řekách často setkáváme, řešíme zde otázky: bezpečnost jezů, možnosti průjezdů, technika průjezdu, záchrana na jezech, dopomoc na jezech. Vše je nejdříve vysvětleno teoreticky, následují praktické ukázky a samotný výcvik.

4. Záchrana a sebezáchrana na vodě

Bezpečnost na vodě patří na první místo, proto po celou dobu školení věnujeme této otázce zvláštní pozornost. Při výcviku vždy upozorňujeme na možná nebezpečí. Teoreticky Vám vysvětlíme a prakticky ukážeme způsob poskytování záchrany na nebezpečných místech, sebezáchrany v proudu, práci se záchranným pytlíkem apod. Součástí školení je tzv. “Řešení krizových situací na vodě”. Při tomto cvičení sami zjistíte, že v případě nehody není ani nastoupení do lodi tak snadné.

5. Řešení krizových situací

Na modelových situacích si vyzkoušíme řešení krizových situací. Jedním z Vašich úkolů bude splnit určitý úkol v časovém limitu. Budete nuceni zorganizovat záchrannou akci tak, abyste neopomněli hlavní zásady, podle konkrétní situace zvolit optimální způsob záchrany apod. Sami se v praxi přesvědčíte, jak teoreticky jednoduché řešení může být v časové tísni v praxi obtížné.

6. První pomoc

V průběhu kurzu budete procházet různými modelovými situacemi, kterým byste mohli být v rámci vodní turistiky vystaveni. Tyto modelové situace povede lektor ZDrSEMu, který má s touto problematikou dlouholeté zkušenosti. Seminář o poskytování první pomoci nejen na vodě, ale i v běžném životě. Kromě zajištění zákl. životních funkcí bude vašim úkolem komunikace s dispečerem až do příjezdu záchranné služby. 

7. Teorie

Součástí školení jsou i teoretické přednášky na téma klasifikace vodních toků, kilometráž řek, záchranné pomůcky na vodě, právní předpisy a organizace kurzu vodní turistiky, nebezpečí úrazů a první pomoc při vodní turistice. Na konci školení účastníci píšou písemný test.

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonech 732 285 869, 608 855 868, prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo využijte náš formulář níže.

Nezávazná poptávka

Jméno:*
Neplatné jméno
E-mail:*
Neplatný email
Telefon:
Špatný formát čísla
Datum:
Neplatný vstup
Poznámka:
Neplatná zpráva
Ověření: * Ověření:
  Obnovit
Špatně opsaný kód.
Stránka akce
Neplatný vstup