Školní akce

adaptacni kurz 1Nabízíme jednodenní i vícedenní vodácké kurzy, výlety s programem na řece Vltavě pod vedením kvalifikovaných instruktorů vodní turistiky (licence je udělována MŠMT ČR), které jsou vhodné jako náplň Vašich školních výletů. Program se skládá z výcviku, samotného splutí, netradičních aktivit na vodě a doprovodného programu na suchu v průběhu plavby. Součástí programu pro skupiny do 30 osob může být i minipark nízkých lanových překážek. Tento doplňkový program je realizován pouze za příznivých klimatických podmínek z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků. Aktuální situaci je třeba vždy konzultovat s instruktorem.

Pro lepší představu o průběhu našich programů se podívejte na informativní video.

Jako absolventi Fakulty tělesné kultury při Univerzitě Palackého v Olomouci se věnujeme této činnosti již od roku 2002, kdy jsme začali působit na Vltavě jako školitelé licenčních kurzů instruktorů vodní turistiky. Oblast naší působnosti se záhy rozšířila i na vedení vodáckých zájezdů do zahraničí, organizování firemních akcí s vodáckou tématikou a v neposlední řadě i na realizaci školních vodáckých výletů a kurzů, kterým se úspěšně věnujeme dodnes. V současné době stále dochází ke zvyšování poptávky po tomto typu školních výletů nejen kvůli své atraktivnosti pro žáky a studenty, ale i kvůli relativně jednoduché přípravě celé akce pro pedagogy, kteří se se svými požadavky obrací s důvěrou přímo na nás. Díky spolupráci s naším partnerem, půjčovnou lodí Ingetour, jsme schopni uspokojit i ty nejnáročnější potřeby.

skola-Krumlov

Tato nabídka je pro skupiny nad 25 studentů pouze pro 3denní a 4denní výlety.

Nabízíme Vám vícedenní školní vodácký kurz, výlet na kánoích v úseku Vyšší Brod - Boršov nad Vltavou. Výlet je bez doprovodného programu na vodě i na suchu, kdy skupinu vede jeden instruktor vodní turistiky v roli “průvodce“. Instruktor nepřebírá zodpovědnost za celou skupinu.

Aby však byla zajištěna bezpečnost dle metodických pokynů MŠMT, doporučujeme, aby se akce účastnil i potřebný počet učitelů TV.

Pro lepší představu o průběhu našich programů se podívejte na informativní video.

Připravili jsme pro vás souhrnný ceník programů pro školní výlety nebo kurzy.

Pro školy a zájmové organizace zajišťujeme instruktory vodní turistiky. Všichni instruktoři, kteří Vás budou na vodě doprovázet, mají potřebné osvědčení udělované MŠMT ČR.

skola-adaptak2Nabízíme Vám čtyřdenní školní vodácký kurz s programem na kánoích pod vedením kvalifikovaných instruktorů vodní turistiky (licence je udělována MŠMT ČR), který je vhodný jako náplň Vašeho školního výletu či kurzu. Program se skládá z výcviku, samotného splutí, netradičních aktivit na vodě a doprovodného programu na suchu v průběhu plavby. Součástí programu pro skupiny do 30 osob může být i minipark nízkých lanových překážek. Tento doplňkový program je realizován pouze za příznivých klimatických podmínek z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků. Aktuální situaci je třeba vždy kontultovat s instruktorem.