Školní akce

adaptacni kurz 1Nabízíme jednodenní i vícedenní vodácké kurzy, výlety s programem na řece Vltavě pod vedením kvalifikovaných instruktorů vodní turistiky (licence je udělována MŠMT ČR), které jsou vhodné jako náplň Vašich školních výletů. Program se skládá z výcviku, samotného splutí a netradičních aktivit na vodě v průběhu plavby. Aktuální situaci je třeba vždy konzultovat s instruktorem.

Pro lepší představu o průběhu našich programů se podívejte na informativní video.

ZŠ Myslibořice

Třídenní program na kánoích, červen 2024

ráda bych poděkovala za celou naši skupinu, za parádní zážitek. Děti byly nadšené a myslím, že řada z nich se na vodu vrátí. Ráda bych vyzdvihla práci a nasazení Šimona, který nám dělal instruktora. Říkaly jsme si s holkama účama, že daleko převyšoval jakoukoliv konkurenci, kterou jsme za ty tři dny na Vltavě potkaly. Svědomitý, komunikativní, zkušený a se správnou mírou autority, která je před puberťáky potřeba.
Příští rok se budeme těšit znovu.

Eva Šmídlová E.

skola-Krumlov

Tato nabídka je pro skupiny o minimálním počtu 25 studentů a pouze pro 3denní a 4denní výlety.

Nabízíme Vám vícedenní školní vodácký kurz, výlet na kánoích v úseku Vyšší Brod - Boršov nad Vltavou. Výlet je bez doprovodného programu na vodě i na suchu, kdy skupinu vede jeden instruktor vodní turistiky v roli “průvodce“. Instruktor nepřebírá zodpovědnost za celou skupinu.

Aby však byla zajištěna bezpečnost dle metodických pokynů MŠMT, doporučujeme, aby se akce účastnil i potřebný počet učitelů TV.

Pro lepší představu o průběhu našich programů se podívejte na informativní video.

Jako absolventi Fakulty tělesné kultury při Univerzitě Palackého v Olomouci se věnujeme této činnosti již od roku 2002, kdy jsme začali působit na Vltavě jako školitelé licenčních kurzů instruktorů vodní turistiky. Oblast naší působnosti se záhy rozšířila i na vedení vodáckých zájezdů do zahraničí, organizování firemních akcí s vodáckou tématikou a v neposlední řadě i na realizaci školních vodáckých výletů a kurzů, kterým se úspěšně věnujeme dodnes. V současné době stále dochází ke zvyšování poptávky po tomto typu školních výletů nejen kvůli své atraktivnosti pro žáky a studenty, ale i kvůli relativně jednoduché přípravě celé akce pro pedagogy, kteří se se svými požadavky obrací s důvěrou přímo na nás. Díky spolupráci s naším partnerem, půjčovnou lodí Ingetour, jsme schopni uspokojit i ty nejnáročnější potřeby.

Nabízíme Vám jednodenní školní vodácký kurz s programem na raftech pod vedením kvalifikovaných instruktorů vodní turistiky (licence je udělována MŠMT ČR), který je vhodný jako náplň Vašeho školního výletu. Program se skládá z výcviku, samotného splutí a netradičních aktivit na vodě v průběhu plavby. Skladba programu je vždy přizpůsobena aktuálnímu vodnímu stavu.

Nabízíme vám dvoudenní školní vodácký kurz s programem na kánoích či raftech pod vedením kvalifikovaných instruktorů vodní turistiky (licence je udělována MŠMT ČR), který je vhodný jako náplň vašeho školního výletu či kurzu. Program se skládá z výcviku, samotného splutí a netradičních aktivit na vodě v průběhu plavby.  Aktuální situaci je třeba vždy konzultovat s instruktorem.