Školní akce

adaptacni kurz 1Nabízíme jednodenní i vícedenní vodácké kurzy, výlety s programem na řece Vltavě pod vedením kvalifikovaných instruktorů vodní turistiky (licence je udělována MŠMT ČR), které jsou vhodné jako náplň Vašich školních výletů. Program se skládá z výcviku, samotného splutí a netradičních aktivit na vodě v průběhu plavby. Aktuální situaci je třeba vždy konzultovat s instruktorem.

Pro lepší představu o průběhu našich programů se podívejte na informativní video.

Jako absolventi Fakulty tělesné kultury při Univerzitě Palackého v Olomouci se věnujeme této činnosti již od roku 2002, kdy jsme začali působit na Vltavě jako školitelé licenčních kurzů instruktorů vodní turistiky. Oblast naší působnosti se záhy rozšířila i na vedení vodáckých zájezdů do zahraničí, organizování firemních akcí s vodáckou tématikou a v neposlední řadě i na realizaci školních vodáckých výletů a kurzů, kterým se úspěšně věnujeme dodnes. V současné době stále dochází ke zvyšování poptávky po tomto typu školních výletů nejen kvůli své atraktivnosti pro žáky a studenty, ale i kvůli relativně jednoduché přípravě celé akce pro pedagogy, kteří se se svými požadavky obrací s důvěrou přímo na nás. Díky spolupráci s naším partnerem, půjčovnou lodí Ingetour, jsme schopni uspokojit i ty nejnáročnější potřeby.

Nabízíme Vám jednodenní školní vodácký kurz s programem na raftech pod vedením kvalifikovaných instruktorů vodní turistiky (licence je udělována MŠMT ČR), který je vhodný jako náplň Vašeho školního výletu. Program se skládá z výcviku, samotného splutí a netradičních aktivit na vodě v průběhu plavby. Skladba programu je vždy přizpůsobena aktuálnímu vodnímu stavu.

Nabízíme vám dvoudenní školní vodácký kurz s programem na kánoích či raftech pod vedením kvalifikovaných instruktorů vodní turistiky (licence je udělována MŠMT ČR), který je vhodný jako náplň vašeho školního výletu či kurzu. Program se skládá z výcviku, samotného splutí a netradičních aktivit na vodě v průběhu plavby.  Aktuální situaci je třeba vždy konzultovat s instruktorem.

Nabízíme Vám třídenní školní vodácký kurz, výlet s programem na kánoích pod vedením kvalifikovaných instruktorů vodní turistiky (licence je udělována MŠMT ČR), který je vhodný jako náplň Vašeho školního výletu či kurzu. Program se skládá z výcviku, samotného splutí a netradičních aktivit na vodě v průběhu plavby. Aktuální situaci je třeba vždy konzultovat s instruktorem.

skola-adaptak2Nabízíme Vám čtyřdenní školní vodácký kurz s programem na kánoích pod vedením kvalifikovaných instruktorů vodní turistiky (licence je udělována MŠMT ČR), který je vhodný jako náplň Vašeho školního výletu či kurzu. Program se skládá z výcviku, samotného splutí a netradičních aktivit na vodě v průběhu plavby. Aktuální situaci je třeba vždy kontultovat s instruktorem.