Akreditované kurzy

verejnost-kajak-2Školení pro instruktory vodní turistiky (akreditace MŠMT) se stalo tradiční a vyhledávanou akcí nejen učitelů, ale i veřejností. Je určen jak pro začátečníky, kteří zde mohou získat nové zkušenosti, tak pro pokročilé, kteří mají možnost konfrontovat své dovednosti se zkušenými instruktory. 

 

Akreditované kurzy MŠMT

Kurz vodní turistiky

Instruktor vodní turistiky

Seminář vodní turistiky

P1090215 2

Kurz vodní turistiky (dříve kurz instruktorů školní vodní turistiky) se stal tradiční a vyhledávanou akcí nejen učitelů, ale i veřejnosti. Čtyřdenní náročný program „na vodě i ve vodě“ prověří Vaše vodácké dovednosti i zkušenosti. Je určen jak pro začátečníky, kteří mohou získat nové zkušenosti, tak pro pokročilé, kteří zde mají možnost konfrontovat své dovednosti se zkušenými instruktory. 

V bloku zaměřeném na záchranu, sebezáchranu a první pomoc, budeme využívat principů zážitkové pedagogiky. V průběhu kurzu budete procházet různými modelovými situacemi, kterým byste mohli být v rámci vodní turistiky vystaveni. Tyto modelové situace povede lektor, který má s touto problematikou dlouholeté zkušenosti.

P1090011

 Kurz "instruktorů vodní turistiky" (dříve "cvičitelů vodní turistiky") je dle stávající legislativy zařazen do soustavcelostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČRV této „Národní soustavě kvalifikací“ je obor nazván: „Instruktor vodní turistiky“ a je zde jasně vymezen obsah zkoušky (kvalifikační standard) a požadavky na zkoušky (hodnotící standard). Nově se účastník může účastnit zkoušek, aniž by absolvoval všechny přípravné kurzy. 

 

Seminář instruktorů vodní turistiky – doškolení, prolongace proběhne v Českém Krumlově.

Licence instruktorů vodní turistiky měla platnost 5 let. Pro ty, kteří licenci nemají neomezeně a musí si platnost prodloužit, pořádáme speciální seminář. Seminář je věnovaný opakování jízdy v proudech na pevných kánoích případně kajacích, krizovým situacím a první pomoci. Po absolvování semináře bude platnost osvědčení již časově neomezená. 

V průběhu kurzu Vás budeme natáčet na kameru kvůli následné videoanalýze Vašich výkonů. Tato videa budou pro zájemce po skončení kurzu k dispozici. 

Pro lepší představu o kurzu se podívejte na krátké informativní video z kurzu vodní turistiky.

Kurz vodní turistiky

Srpen 2022

Lenka Kuběnová

Kurz vodní turistiky od začátku do konce byl bezchybný -  promyšlený, organizovaný pomůckami, časově sladěný, zábavný, edukativní teoreticky i prakticky. Jste profíci a mám radost, že jsem se mohla zúčastnit. 
Videa našich chyb při výuce jsou TOP a budu ráda za nabídku další vzdělávací akce, která naše zkušenosti a vědomosti posune dál, nebo zopakuje, opraví nedostatky.

S pozdravem, Lenka.